Header image for Skolforum 2016
Profile image for NTF

NTF Exhibitor

C02:23

Category

Läromedel

Presentation
Med Trafikeniskolan.se kan du integrera trafiken i det vanliga skolarbetet. Du bidrar då till att göra eleverna mer medvetna om hur trafiken påverkar oss och samhället i stort.
Trafikeniskolan drivs av NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande och finansieras av Trafikförsäkringsföreningen.

NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik.

Contact information

Phone

070-5844975

Address

Skytteholmsvägen 2

171 44 Solna

Sweden

Representatives

Elisabeth Westman Exhibitor

NTF

Katarina Bokström Exhibitor

NTF

Niklas Thell Exhibitor

NTF