Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för NTF

NTF Utställare

C02:23

Kategori

Läromedel

Presentation
Med Trafikeniskolan.se kan du integrera trafiken i det vanliga skolarbetet. Du bidrar då till att göra eleverna mer medvetna om hur trafiken påverkar oss och samhället i stort.
Trafikeniskolan drivs av NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande och finansieras av Trafikförsäkringsföreningen.

NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik.

Kontaktinformation

Telefon

070-5844975

Adress

Skytteholmsvägen 2

171 44 Solna

Sverige

Representanter

Elisabeth Westman Utställare

NTF

Katarina Bokström Utställare

NTF

Niklas Thell Utställare

NTF