Header image for Skolforum 2016
Profile image for Tage Granit

Tage Granit Exhibitor

C04:42

Category

Kultur
Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Presentation
Interaktiv teater och upplevelsebaserade utbildningar

Contact information

Phone

08-7837728

Address

Crafoords väg 14

113 24 Stockholm

Sweden

Representatives

Anna Marking Exhibitor

Tage Granit

Carolina Oscarsson Exhibitor

Producent
Tage Granit

Carolina Oscarsson Exhibitor

Producent
Tage Granit

Ella Schartner Exhibitor

Tage Granit

Johan Zetterberg Exhibitor

Tage Granit

Susanne Lindberg Exhibitor

Tage Granit

Ulrika Lindberg Exhibitor

Tage Granit