Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF)

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) Utställare

C03:20

Kategori

Läromedel
Facklitteratur
Fackliga organisationer/försäkringar/lärarföreningar etc
Myndigheter inom skola
Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Presentation
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund är huvudorganisation för Sveriges läromedelsförfattare i alla ämnen, för alla målgrupper från förskola till högskola och har cirka 1 600 medlemmar. Förbundet finns i Stockholm.

SLFF:s uppgifter:
- huvudorganisation för Sveriges läromedelsförfattare och utlöser som sådan avtalslicensen för kopiering för undervisningsändamål.
- bevakar läromedelsförfattarnas rättigheter gentemot förlag och myndigheter och är remissinstans - d.v.s. har rätt att avge yttrande beträffande nya lagförslag.
- förhandlar om ramavtal och andra avtal med förlag och organisationer.
- bevakar upphovsrättsfrågor.
- följer noga utvecklingen inom informationsteknologin och hur denna påverkar upphovsrätten och läromedelsförfattarens roll.
- försöker skapa kontakter med nya aktörer inom läromedelsområdet i Sverige, Norden och Europa.
- informerar om och framhåller läromedlens betydelse i utbildningssamhället.
SLFF:s helägda servicebolag: Läromedelsförfattarna i Sverige AB är medlem i Bonus Copyright Access.
- är en av stiftarorganisationerna till ALIS - Administration av Litterära Rättigheter I Sverige.
- är medlem i KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd.
- är medlem i Copyswede.
- har ett livligt internationellt och nordiskt samarbete och är medlem i Nordiska Författar- och översättarrådet och i European Writers' Council (EWC).
- är medlem i International Authors Forum (IAF).
- representeras i Nationella skolbiblioteksgruppen. Skolbiblioteksgruppen utser bland annat "årets skolbibliotek".
- är medlem i Svensk Bokkonst.
- erbjuder en omfattande medlemsservice för att stärka kompetensen hos medlemmarna och skapa gemenskap i ett ofta ensamt författararbete.
- erbjuder kurser.
- erbjuder individuell hjälp och rådgivning.

Medlemsverksamhet:
Års- och höstmöten med seminarier
Författarträffar
Kursverksamhet
Facklig information
Tidskriften Manus

Kontaktinformation

Telefon

08-440 84 80

Webbsida

www.slff.se

Adress

Drottninggatan 61

111 21 Stockholm

Sverige

Representanter

Profilbild för Anita Hyttinen

Anita Hyttinen Utställare

Informatör, webbredaktör
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF)

Christina Laurin Utställare

Förbundssekreterare
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF)

Profilbild för Dan Andersson

Dan Andersson Utställare

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF)

Frida Engman Utställare

Medlemsombud
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF)

Gunilla Ekström Utställare

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF)

Jenny Lundström Utställare

Förbundsdirektör
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF)

Leif Jarlén Utställare

Vice ordförande
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF)

Lena Wennberg Trolleberg Utställare

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF)

Lena Odeldahl Utställare

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF)

Wiwi Ahlberg Utställare

Förbundsordförande
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF)