Header image for Skolforum 2016
Profile image for Statens institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelse Exhibitor

C02:39

Category

Myndigheter inom skola

Presentation
SiS- en plats för förändring.

Det är väl känt att en lyckad skolgång är central när det gäller att förbättra framtidsutsikterna för omhändertagna ungdomar.

Vi har utvecklat skolverksamheten på våra ungdomshem och vet att det går att väcka motivation och lust att lära, även hos den som känner ett motstånd mot skolan. Många av de unga som vårdas hos SiS säger att de vill ha hjälp med sin skolgång.Contact information

Sweden

Representatives

Profile image for Annika Skoog

Annika Skoog Exhibitor

Personalstrateg
Statens institutionsstyrelse

Birgitta Hedman Lindgren Exhibitor

Statens institutionsstyrelse

Carola Åberg Exhibitor

Statens institutionsstyrelse

Elina Lindskog Exhibitor

Statens institutionsstyrelse

Gunnel Altin Exhibitor

Utredare/systematiskt kvalitetsarbete
Statens institutionsstyrelse

Satu Molander Exhibitor

Skolledare
Statens institutionsstyrelse

Tobias Olsson Exhibitor

Statens institutionsstyrelse

Profile image for Tony Andersson

Tony Andersson Exhibitor

Statens institutionsstyrelse

Åsa Frodlund Exhibitor

Utredare
Statens institutionsstyrelse