Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Statens institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelse Utställare

C02:39

Kategori

Myndigheter inom skola

Presentation
SiS- en plats för förändring.

Det är väl känt att en lyckad skolgång är central när det gäller att förbättra framtidsutsikterna för omhändertagna ungdomar.

Vi har utvecklat skolverksamheten på våra ungdomshem och vet att det går att väcka motivation och lust att lära, även hos den som känner ett motstånd mot skolan. Många av de unga som vårdas hos SiS säger att de vill ha hjälp med sin skolgång.Kontaktinformation

Sverige

Representanter

Profilbild för Annika Skoog

Annika Skoog Utställare

Personalstrateg
Statens institutionsstyrelse

Birgitta Hedman Lindgren Utställare

Statens institutionsstyrelse

Carola Åberg Utställare

Statens institutionsstyrelse

Elina Lindskog Utställare

Statens institutionsstyrelse

Gunnel Altin Utställare

Utredare/systematiskt kvalitetsarbete
Statens institutionsstyrelse

Satu Molander Utställare

Skolledare
Statens institutionsstyrelse

Tobias Olsson Utställare

Statens institutionsstyrelse

Profilbild för Tony Andersson

Tony Andersson Utställare

Statens institutionsstyrelse

Åsa Frodlund Utställare

Utredare
Statens institutionsstyrelse