Header image for Skolforum 2016
Profile image for Stefan Hertz utbildning AB

Stefan Hertz utbildning AB Exhibitor

C05:47

Category

Facklitteratur
Material till förskola
Kompetensutveckling/Universitet/högskolor
Specialpedagogik
Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Presentation
Stefan Hertz utbildning AB utbildar skolor i ledarskap, undervisningsstrategier och skolutveckling. Vi jobbar över hela landet. Kontakta oss på www.stefanhertz.se

Stefan Hertz utbildning AB har också ett förlag som ger ut böcker inom ämnen som berör skolan och pedagoger. Böckerna är skrivna av människor som arbetar dagligen inom sina respektive områden och ämnen. Böckerna är handböcker som både är konkreta och direkt användbara i undervisningen eller som underlag för diskussioner både i arbetslaget och på skolan. De är även bra inspirationlitteratur att läsa för dig som utbildar dig till lärare. Böckerna ingår i serien Verktygslåda för pedagoger.

Contact information

Address

Aspvägen 22

13737 Västerhaninge

Sweden

Representatives

Profile image for Karolina Larsson

Karolina Larsson LecturerExhibitor

Författare, leg. logoped och språk-, läs- och skrivutvecklare
Stefan Hertz utbildning AB

Maria Edlert Exhibitor

Stefan Hertz utbildning AB

Profile image for Stefan Hertz

Stefan Hertz Exhibitor

Utbildningsansvarig
Stefan Hertz utbildning AB