Header image for Skolforum 2016
Profile image for Schoolido

Schoolido Exhibitor

C05:37

Category

Läromedel
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard
Specialpedagogik

Presentation
Sveriges bästa utbildningssajt 2016! En heltäckande digital lärtjänst för 12 skolämnen i åk 7-9, med multimodalt innehåll anpassat efter ämneskursplanerna. Innehåll förklarat genom bild, film, animation, text, uppläst text, quiz, kvalitativa övningar, uppgifter och fördjupningar.

Ett kraftfullt verktyg som Schoolido gör skillnad. Den vetenskapliga grunden för både lärprocessen och ämnesinnehållet utgör kärnan i god undervisning. Därför finns ett nära samarbetar med bland annat forskare, lektorer och professorer som Göran Svanelid, Sten Arevik, Ann S. Pihlgren, Harriette Persson, Christer Hedin och Hans Persson. Schoolido kombinerar de djupa och breda ämneskunskaperna med ett konkret språk och ger exempel som elever förstår.

Contact information

Phone

072-3044477

Address

Villagatan 13 A 1tr

114 32 Stockholm

Sweden

Representatives

Angelica Klasson Exhibitor

Schoolido

Hanna Harge Exhibitor

Schoolido

Mattias Engquist Exhibitor

Schoolido

Oskar Schröder Exhibitor

Schoolido

Samuel Magnusson Exhibitor

Schoolido