Header image for Skolforum 2016
Profile image for Aktiv Skola

Aktiv Skola Exhibitor

C11:31

Category

Läromedel

Presentation
Skola Aktiv är en stiftelse som är religiöst och partipolitiskt obunden, och som arbetar på olika sätt för att förbättra skolan. Vi arbetar med socialt entreprenörskap, vilket innebär att vi inte är en ideell organisation utan att alla är anställda eller uppbär arvoden.

För skolan
Stiftelsen Aktiv Skola tar fram utbildningsmaterial som är helt kostnadsfritt för skolorna. Materialet består av filmer, affischer och lektionsunderlag. Allt detta kan vi göra tack vare våra företagssponsorer.

Vi har valt att fokusera på fem områden: miljö, mobbning, hälsa, ohälsa och droger. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling.

Till föräldrar
Stiftelsen Aktiv Skola har som ambition att bli en modern föräldraorganisation, en intresseorganisation för alla föräldrar i Sverige.

Opinionsarbete
Aktiv Skola har ett skolpolitiskt handlingsprogram och strävar efter att bli en stark part i skolfrågor, och på sikt också en naturlig samarbetspartner/remissinstans i ämnen som rör stiftelsens verksamhet.

Contact information

Phone

019-368 07 50

Address

Box 9015

700 09 Örebro

Sweden

Representatives

AnnaSara Jerlstrom Exhibitor

Aktiv Skola

Eva Ström Exhibitor

Kanslist
Aktiv Skola

Josefin Varg Exhibitor

Aktiv Skola

Lars Holmberg Exhibitor

Aktiv Skola

Nicklas Axdorff Exhibitor

Aktiv Skola

Petra Falk Exhibitor

Ordförande
Aktiv Skola