Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Aktiv Skola

Aktiv Skola Utställare

C11:31

Kategori

Läromedel

Presentation
Skola Aktiv är en stiftelse som är religiöst och partipolitiskt obunden, och som arbetar på olika sätt för att förbättra skolan. Vi arbetar med socialt entreprenörskap, vilket innebär att vi inte är en ideell organisation utan att alla är anställda eller uppbär arvoden.

För skolan
Stiftelsen Aktiv Skola tar fram utbildningsmaterial som är helt kostnadsfritt för skolorna. Materialet består av filmer, affischer och lektionsunderlag. Allt detta kan vi göra tack vare våra företagssponsorer.

Vi har valt att fokusera på fem områden: miljö, mobbning, hälsa, ohälsa och droger. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling.

Till föräldrar
Stiftelsen Aktiv Skola har som ambition att bli en modern föräldraorganisation, en intresseorganisation för alla föräldrar i Sverige.

Opinionsarbete
Aktiv Skola har ett skolpolitiskt handlingsprogram och strävar efter att bli en stark part i skolfrågor, och på sikt också en naturlig samarbetspartner/remissinstans i ämnen som rör stiftelsens verksamhet.

Kontaktinformation

Telefon

019-368 07 50

Adress

Box 9015

700 09 Örebro

Sverige

Representanter

AnnaSara Jerlstrom Utställare

Aktiv Skola

Eva Ström Utställare

Kanslist
Aktiv Skola

Josefin Varg Utställare

Aktiv Skola

Lars Holmberg Utställare

Aktiv Skola

Nicklas Axdorff Utställare

Aktiv Skola

Petra Falk Utställare

Ordförande
Aktiv Skola