Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Ungdom mot rasism

Ungdom mot rasism Utställare

C05:43

Kategori

Läromedel
Facklitteratur
Kompetensutveckling/Universitet/högskolor
Kultur
Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Presentation
Under dagarna på Skolforum kommer två olika projekt från Ungdom mot rasism att presenteras vars gemensamma nämnare är ett fokus på hur man kan utföra samt utveckla skolans värdegrundsarbete.

Projekt 1. Teater Struktur

Teater Struktur var i sin uppstart ett teaterprojekt som bjöd in olika ungdomsgrupper runt om i Sverige till workshopföreställningarna "Leken" samt "Mellan rum", vilka belyste bl.a frågor kring rasism, normer och genus. Föreställningarnas interaktiva samt utforskande utformning bidrog senare till ett större researcharbete med syftet att skapa ett innovativt utbildningsmaterial för lärare och pedagoger som önskar att arbeta med antirasism och normkritik på ett kreativt sätt. Det kostnadsfria metodmaterialet "Leken Mellan Rum" har nu blivit lanserat och kommer även att finnas till hands under dagarna på Skolforum.

Projekt 2. Normbrytande rättigheter

Normbrytande rättigheter är ett projekt som fokuserat på vikten av normkritik i skolans värdegrundsarbete. Efter snart tre års processledning av fem skolor har vi samlat på oss en mängd nya metoder och erfarenheter. Dessa har sedan analyserats och sammanställts till en 270 sidor lång antologi riktad till skolpersonal och lärarstudenter. Dess syfte: att försvara vikten av ett levande och aktivt likabehandlingsarbete samt att dela med sig av metoder för att för att se till att det kan genomföras.

Kontaktinformation

Adress

Box 14030

167 14 Bromma

Sverige

Representanter

Daniel Nhamutole Utställare

Ungdom mot rasism

Profilbild för Julia Rosati Örsell

Julia Rosati Örsell FöreläsareUtställare

Utbildare
Ungdom mot rasism

Moa Hallgren Utställare

Ungdom mot rasism

Profilbild för Sofie Sjöstrand

Sofie Sjöstrand FöreläsareUtställare

Kommunikatör
Ungdom mot rasism