Header image for Skolforum 2016
Profile image for Skolinspektionen

Skolinspektionen Exhibitor

C09:10

Category

Myndigheter inom skola

Presentation
Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Vi har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.

Contact information

Phone

08-586 080 00

Address

Box 23069

104 35 Stockholm

Sweden

Representatives

Anna Maria Böök Exhibitor

Skolinspektionen

Ann-Brith Eliasson Labraaten LecturerExhibitor

Skolinspektionen

Helena Söderberg Exhibitor

Skolinspektionen

Jennie Wigerholt Exhibitor

Skolinspektionen

Kerstin Haster Exhibitor

Skolinspektionen

Lillie Eriksdottir Bäckwall Exhibitor

Skolinspektionen

Lisa Green Exhibitor

Skolinspektionen

Lisette Wiklund Exhibitor

Kommunikatör
Skolinspektionen

Malin Salemyr Exhibitor

Skolinspektionen

Mathias Ljungström Exhibitor

Skolinspektionen

Monica Ryttmarker Exhibitor

Skolinspektionen

Nicole Gazett Exhibitor

Skolinspektionen

Saba Zarrani Exhibitor

Kommunikationsassistent
Skolinspektionen

Sara Carlsson Exhibitor

Utredare
Skolinspektionen

Profile image for Ulf Pantzare

Ulf Pantzare LecturerExhibitor

Utredare/Projektledare
Skolinspektionen

Ylva Hjelte Exhibitor

Skolinspektionen