Header image for Skolforum 2016
Profile image for Pedagoto

Pedagoto Exhibitor

C03:07

Category

Läromedel
Material till förskola
Specialpedagogik

Presentation
Pedagoto är ett företag som är specialiserat på anpassade läromedel/hjälpmedel i matematik/logik. Läromedlen är oftast utformade som spel eller lekar och syftet är att få eleverna att känna glädje och lust i ämnet matematik.
Allt stimulera inlärningen på ett roligare och alternativt sätt ger oftast bättre kunskapsresultat.

Contact information

Phone

0727196207

Address

Sjätte Tvärgatan 39 Lgh 1205

802 85 Gävle

Sweden

Representatives

Tommy Olsson Exhibitor

Pedagoto