Header image for Skolforum 2016
Profile image for Pearson Assessment

Pearson Assessment Exhibitor

C01:16

Presentation
Pearson Assessment är marknadsledande i Skandinavien på psykologiska test och arbetsminnesträning. Våra kunder är bland annat psykologer, logopeder, pedagoger, lärare, rektorer och lärare. På vårt kontor i Stockholm finns, i tillägg till vårt forsknings- och utvecklingsteam, vår kundservice som hanterar förfrågningar från kunder från alla de tre Skandinaviska länderna. 

Cogmed Arbetsminnesträning är den enskilt mest beforskade metoden i världen för att träna arbetsminnet och bygger på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet. Det är en evidensbaserad metod som hjälper dina elever att träna upp sitt arbetsminne, oavsett utgångspunkt. Nya Cogmed version 4.0 är utvecklad för att hjälpa den tränande att uppnå så bra träningsresultat som möjligt utifrån sina förutsättningar. Nu är det möjligt att träna mindre intensivt, men med samma goda effekter. Det gör det enklare att genomföra träningen trots tidsbrist eller bristande kognitiv uthållighet hos den som tränar.

Kom förbi monter C01:16 så berättar vi mera!

Contact information

Phone

0707803443

Address

Gustavslundsvägen 137

167 51 Bromma

Sweden

Representatives

Cissi Liljeström Exhibitor

Pearson Assessment

Daniel Isaksen Exhibitor

Pearson Assessment

Emelie Misiak Exhibitor

Pearson Assessment

Joanna Olsson Exhibitor

Pearson Assessment

Pernilla Novais Exhibitor

Pearson Assessment

Sissela Nutley Exhibitor

Pearson Assessment

Stina Söderqvist Exhibitor

Pearson Assessment