Header image for Skolforum 2016
Profile image for Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy Exhibitor

C01:06

Category

Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Presentation
Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Vi kultiverar och tränar de fyra egenskaper som är gemensamma för positiva samhällsförändrare; empati, civilkurage, ledarskap och samverkan.
Det gör vi genom ledarskapsutbildningar och långsiktiga skolprojekt.
Akademin grundades år 2001 av bland andra Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren och idag är ca 8000 ungdomar involverade i våra olika projekt.

Contact information

Phone

0708-136178

Address

Drottninggatan 120

113 60 Stockholm

Sweden

Representatives

Anna Ringborg Exhibitor

Raoul Wallenberg Academy

Fia Nerelius LecturerExhibitor

Raoul Wallenberg Academy

Isabella Ågren Exhibitor

Raoul Wallenberg Academy

Profile image for Lisa Gawell

Lisa Gawell LecturerExhibitor

Utbildningsansvarig
Raoul Wallenberg Academy

Magnus Krantz Exhibitor

Raoul Wallenberg Academy