Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Hållbarhetsspelet DILEMMA

Hållbarhetsspelet DILEMMA Utställare

C03:05

Kategori

Läromedel

Presentation
Hållbarhetsspelet DILEMMA är ett innovativt läromedel för undervisning i Hållbar Utveckling.

Föreläsning: 31 oktober kl 11:30-11:50
Monter: C03:05

Hållbar Utveckling är ett tvärvetenskapligt begrepp, och ingår i läro- och ämnesplaner i ett antal kurser på såväl grundskolenivå som i gymnasieskolan. Det faktum att hållbarhetsutmaningar ofta är både komplexa och värdeladdade kan vara utmanande både för både lärare och elever. Brädspelet DILEMMA är ett interaktivt verktyg för att närma sig dessa frågor på ett lekfullt och värderingsfritt sätt. Spelet utmanar eleverna att gå utanför sin trygghetszon, att diskutera och debattera, tänka kritiskt samt förklara centrala begrepp för varandra. En lektion med brädspelet DILEMMA blir garanterat något som eleverna kommer ihåg. Extra kraftfull blir lärandeaktiviteten om lektionen kopplas till läsning, och om spelseminariet efterföljs av en debriefing där eleverna får diskutera med varandra och med läraren hur de upplevde det att debattera med varandra. Se www.jonerikdahlin.com/dilemma för mer info.

Kontaktinformation

Telefon

+46707343724

Adress

Lindevägen 92

12048 Enskede Gård

Sverige

Representanter

Profilbild för Jon-Erik Dahlin

Jon-Erik Dahlin FöreläsareUtställare

spelutvecklare, lärare
Hållbarhetsspelet DILEMMA

Melissa Ovsiannikow Utställare

Hållbarhetsspelet DILEMMA