Header image for Skolforum 2016
Profile image for NTA Skolutveckling

NTA Skolutveckling Exhibitor

C02:08

Category

Kompetensutveckling/Universitet/högskolor

Presentation
NTA är ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap, teknik och matematik. Programmet vänder sig till skolans huvudmän; kommuner och fristående skolor/förskolor, och erbjuder teman som bygger på ett eller fler av ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och matematik.
Varje tema omfattar en utbildning, en lärarhandledning och materiel för ett frågebaserat, laborativt arbetssätt. Utbildningen, och arbetet med teman tillsammans med förskolebarn och grundskoleelever, är ett led i lärares/pedagogers kompetensutveckling och fungerar samtidigt som ett stöd i barnens och elevernas lärande. NTA strävar också efter samverkan med högre utbildning och lokalt näringsliv för att stimulera lokalt utvecklingsarbete och fördjupad kompetensutveckling.

Contact information

Phone

08-673 95 21

Address

c/o Kungliga Vetenskapsakademien

Box 50005

104 05 Stockholm

Sweden

Representatives

Anna Finney Exhibitor

Assistent
NTA Skolutveckling

Bengt Nilsson Exhibitor

VD
NTA Skolutveckling

Gunnel Petterson Exhibitor

NTA Skolutveckling

Jan Isaksson Exhibitor

NTA Skolutveckling

Marja Andersson Exhibitor

Verksamhetschef
NTA Skolutveckling