Header image for Skolforum 2016
Profile image for KFS

KFS Exhibitor

C01:09

Category

Fackliga organisationer/försäkringar/lärarföreningar etc

Presentation
KFS är arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag. Vårt uppdrag är att vara det bästa stödet för våra medlemsföretag i deras vardag.

Det innebär att vi tecknar konkurrenskraftiga branschanpassade avtal, ger stöd i arbetsgivarfrågor, bistår i arbetsrättsliga frågor, tillhandahåller relevanta utbildningar, mötesplatser och nätverk.

Våra 580 medlemsföretag med 30 000 anställda tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster inom 15 branscher – allt från utbildning och skolor till energi- och vattenförsörjning, bredbandstjänster, avfallshantering, återvinning, kollektivtrafik, nybyggnad, drift och underhåll av gator och vägar, parkering och fastighetsförvaltning till muséer, besöksnäring, vård, omsorg och personlig assistans.

Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle.
Läs mer: www.kfs.net

Contact information

Phone

08-556 009 62

Address

Box 70362

107 24 Stockholm

Sweden

Representatives

Christina Lingden Exhibitor

KFS

Conny Larsson Exhibitor

KFS

Giggi Langlet Exhibitor

KFS

Mikael Medelberg Exhibitor

Senior rådgivare
KFS

monica ericsson Exhibitor

KFS