Header image for Skolforum 2016
Profile image for NE Nationalencyklopedin AB

NE Nationalencyklopedin AB Exhibitor

C05:10

Category

Läromedel
Material till förskola

Presentation
NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag som utvecklar och erbjuder produkter och tjänster med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.

Våra läromedel:
I vår utveckling av verkligt digitala läromedel kombinerar vi trovärdigheten, överblicken och pedagogiken i traditionella läromedel med all den dynamik, flexibilitet och användarvänlighet som finns i vår digitala vardag.

Våra läromedel är interaktiva och ger läraren stor flexibilitet och möjlighet att anpassa undervisningen till varje klass och varje elevs individuella förutsättningar och behov. Förutom ett högkvalitativt textinnehåll, bilder, illustrationer, grafik och kartor innehåller NE:s läromedel bland annat film, TV- och radioprogram, simuleringar, interaktiva övningar och quiz. I varje läromedel är det dess- utom möjligt att fördjupa sig i utvalda artiklar från vårt uppslagsverk och att använda NE:s ordböcker för att hitta förklaringar till svåra ord i texten. Innehållet i läromedlen utvecklas och uppdateras kontinuerligt och nya läromedel tillkommer löpande.

Våra kunskapstjänster:
Se en film, dokumentär eller ett program i Play, fördjupa dig i olika ämnen i Uppslagsverket eller Junior, utforska Världens länder eller Världens religioner, använd ett temapaket, hitta rätt översättningar i våra ordböcker eller språkträna med E-språk. Allt detta ingår i vårt skolpaket.

Erbjudanden:
Är du nyfiken på våra läromedel? Kontakta oss på skola@ne.se eller ring oss på nummer 040-665 47 00 så ger vi dig en presentation.

Contact information

Phone

040-665 47 00

Address

Box 890

201 80 Malmö

Sweden

Representatives

Andreas Cederblad Exhibitor

Marketing Manager
NE Nationalencyklopedin AB

Arvid Hemberg Exhibitor

NE Nationalencyklopedin AB

Profile image for Christin Persson

Christin Persson Exhibitor

NE Nationalencyklopedin AB

Frans Af Schmidt Exhibitor

NE Nationalencyklopedin AB

Jesper Sörensson Exhibitor

NE Nationalencyklopedin AB

Jonas Gruvö Exhibitor

Chefredaktör
NE Nationalencyklopedin AB

Marcus Nilsson Exhibitor

NE Nationalencyklopedin AB

Markus Landin Exhibitor

NE Nationalencyklopedin AB

Roland Johansson Exhibitor

NE Nationalencyklopedin AB