Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Studentlitteratur AB

Studentlitteratur AB Utställare

C06:20

Kategori

Läromedel
Material till förskola
Kompetensutveckling/Universitet/högskolor
Specialpedagogik

Presentation
Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan – genom förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, högskola, universitet och under hela yrkeslivet.

Kontaktinformation

Telefon

046 - 31 20 00

Adress

Box 141

221 00 Lund

Sverige

Representanter

Camilla Bedroth Utställare

Studentlitteratur AB

Cecilia Augutis Utställare

Studentlitteratur AB

Christina Comstedt Utställare

Studentlitteratur AB

Gabriella Larsson Utställare

Studentlitteratur AB

Jenny Klang Utställare

Studentlitteratur AB

Profilbild för Peter Falkheden

Peter Falkheden Utställare

Studentlitteratur AB

Ronny Pettersson Utställare

Studentlitteratur AB

Sofie Lindeberg Utställare

Marknadsförare
Studentlitteratur AB

Åsa Sandberg Utställare

Redaktionschef
Studentlitteratur AB