Header image for Skolforum 2016
Profile image for Statistiska Centralbyrån SCB

Statistiska Centralbyrån SCB Exhibitor

C08:11

Category

Läromedel

Presentation
SCB är en statlig myndighet vars främsta uppgift är att förse användare, journalister och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning.

SCB vill ge makt till unga att själva förstå samhället och slå hål på myter. Vår satsning ”Sverige i siffror” är ett digitalt material med urval av statistik baserat på kursplanen för samhällskunskap i grundskolan och gymnasiet. Med Sverige i siffror kan du som lärare utifrån specifikt framtagna lärarhandledningar och interaktivt material på webben ge eleverna verktyg att själva hitta tillförlitlig fakta om det svenska samhället, att jämföra, reflektera och se sammanhang.

Contact information

Phone

08-506 940 00

Address

Box 24300

104 51 Stockholm

Sweden

Representatives

Anna Sjögren Exhibitor

Webbredaktör
Statistiska Centralbyrån SCB

Profile image for Charlotta Ljungberg

Charlotta Ljungberg Exhibitor

Statistiska Centralbyrån SCB

Profile image for Elma Jakupovic

Elma Jakupovic Exhibitor

Kommunikatör
Statistiska Centralbyrån SCB

Profile image for Erika Svahn Edman

Erika Svahn Edman Exhibitor

Utställare
Statistiska Centralbyrån SCB

Joar Skott Exhibitor

Statistiska Centralbyrån SCB

Kristina Almström Exhibitor

Statistiska Centralbyrån SCB

Lars Pyk Exhibitor

Statistiska Centralbyrån SCB

Pernilla Klüft Exhibitor

Statistiska Centralbyrån SCB

Profile image for Raitis Sedlenieks

Raitis Sedlenieks Exhibitor

Statistiska Centralbyrån SCB

Profile image for Sofia Quell

Sofia Quell Exhibitor

Statistiska Centralbyrån SCB

Profile image for Veronica Eklund

Veronica Eklund Exhibitor

Miljöhandläggare
Statistiska Centralbyrån SCB