Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Quirkbot AB

Quirkbot AB Utställare

C03:11

Kategori

Läromedel
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard

Presentation
Quirkbot är en kreativ leksak lika mycket som ett hjälpmedel i skolundervisningen, en kombination av lärande där kreativitet, mekanik, digital förståelse och nyfikenhet förenas. Med en innovativ design där kretskortet liknar en figur med armar och ben blir det enkelt för både för barn och vuxna att förstå hur den fungerar samtidigt som det skapar emotionella band. Det här bidrar till att ta bort tröskeln för de som känner osäkerhet inför teknik och kodning.

Med stor mångsidighet kan lärare använda den på ett ämnesöverskridande sätt. Ålder, genus och etnicitet är ovidkommande, alla kan delta på sina villkor. Undervisningen kan utvecklas från digital förmedling av information till skapande vilket är ett av våra mål, att bidra till att ta barn och unga från att vara passiva konsumenter till att bli aktiva producenter av tekniken omkring dem.

Quirkbot säljs som skolkit där pedagogiskt material medföljer.

Kontaktinformation

Adress

Kornhamnstorg 49

113 45 Stockholm

Sverige

Representanter

Anna Velander Gisslén Utställare

Communication Manager
Quirkbot AB