Header image for Skolforum 2016
Profile image for Spendido

Spendido Exhibitor

C04:43

Category

Läromedel

Presentation
Privatekonomi kan vara krångligt. För alla. Idag är det enklare än någonsin att hamna i skuldfällan, med lättillgängliga krediter, köp på avbetalning och löften om snabba lån. Därför startade vi på Intrum Justitia ett projekt som syftar till att öka ungdomars medvetenhet om krediter och vad det kan innebära att inte kunna betala den kredit man åtagit sig. I några års tid har vi nu rest runt och föreläst för gymnasiestudenter, där vi snabbt förstod att lärare ofta tyckte att läromedlen för privatekonomi var undermåliga.

Så föddes Spendido, en interaktiv webblektion med tillhörande app i privatekonomi som svarar upp mot delar av kraven i dagens läroplan. Spendido är ett verktyg som förenklar lärares vardag genom att situationsanpassa undervisningen i privatekonomi efter studenters förkunskaper eller önskemål. Lektionen och appen är kostnadsfria.

Contact information

Phone

08 616 77 53

105 24 Stockholm

Sweden

Representatives

Bodil Kronstam Brattö Exhibitor

Spendido

Karolina Castillo Exhibitor

Marknadskoordinator
Spendido

Niklas Sjögren Exhibitor

Spendido

Philip Håman Exhibitor

Spendido

Sandra Lundblad Exhibitor

Spendido

Sofia Mattson Buhlin Exhibitor

Spendido