Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Gnistan

Gnistan Utställare

C03:08

Presentation
Gnistan- Unga idéer om energi riktar sig till åk 8 och 9 på högstadiet och är ett ämnesövergripande projekt som har som syfte att väcka intresset för naturvetenskap och teknik bland unga och erbjuda dem en möjlighet att engagera sig i samhällsutvecklingen.

Gnistan erbjuder både lärare och elever en spännande möjlighet att möta de utmaningar som samhället står inför och ett tillfälle att presentera sina framtidsvisioner i ett sammanhang där personer som arbetar med dessa frågor lyssnar. Våren 2016 steg medverkande elevers intresse för naturvetenskap och teknik med 30 %.

Anmäl din klass till Gnistan! 2017 års utmaning till eleverna lyder: Designa er energismarta framtid! Tema Vatten (vår 2017) och tema Smart Cities (höst 2017). Gnistan genomförs i Stockholm, Trollhättan, Luleå och Lund och riktar sig till skolor i dessa regioner.

I Gnistan ingår:
- En verklighetsnära utmaning för eleverna att jobba med i projektform
- Elevpresentationer för en professionell jury
- Gratis studiebesök och mentorer för eleverna

Verksamheten är ett trepartssamarbete som drivs av Förbundet Unga Forskare, Föreningen Svenska Science Centers och Vattenfall.

Välkommen till Gnistans monter för att veta mer!

Kontaktinformation

Telefon

0736606067

Adress

Lilla Frescativägen 4C

11418 Stockholm

Sverige

Sverige

Representanter

Paula Langöe Eliasson Utställare

Gnistan