Header image for Skolforum 2016
Profile image for Svenska Star for Life

Svenska Star for Life Exhibitor

C04:35

Category

Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Presentation
Svenska SfL arbetar med utbildningsprogram för barn, ungdomar och vuxna inom motivation och mental träning i Sverige. Star for Life-organisationer finns i Sverige, Sydafrika och Namibia och har en gemensam vision att stärka ungdomars självkänsla, självinsikt samt motivation att skapa egna drömmar. Vi vill ge ungdomar stöd att nå sina mål samt leva ett hälsosamt liv.

Utbildningsprogrammen i Sverige utgår från den svenska läroplanen, Lgr 11 kapitel 1 och 2 samt Barnkonventionen. Våra program bygger på en kombination av teoretiska kunskaper och gruppdiskussioner samt självreflektion, detta för att stärka elevernas personliga värdegrund och förankra kunskaperna genom estetiska lärprocesser. Vårt koncept bygger på ett helhetstänk i skolan som involverar alla elever, all personal och föräldrar.

Contact information

Phone

070 874 20 24

Address

c/o Noaks Ark, Erikbergsgatan 46

114 30 Stockholm

Stockholm

Sweden

Representatives

Eva Frössén Exhibitor

Svenska Star for Life

Helena Wattström Exhibitor

Svenska Star for Life

Katrin Jansson Exhibitor

Programansvarig
Svenska Star for Life

Lois Petersson Exhibitor

Svenska Star for Life

Marcus Karlsson Exhibitor

Svenska Star for Life

Pernilla Sandgren Exhibitor

Skolstrateg och materialutvecklare
Svenska Star for Life

Peter Janzon Exhibitor

Svenska Star for Life

Stina Arnby Exhibitor

Svenska Star for Life