Header image for Skolforum 2016
Profile image for Forum för levande historia

Forum för levande historia Exhibitor

C10:08

Category

Läromedel
Kultur
Myndigheter inom skola
Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Presentation
Forum för levande historia arbetar utifrån övertygelsen att det går att lära sig något av historien för att skapa ett tolerantare samhälle.

Vår ambition är att skapa verktyg som hjälper lärare i deras arbete kring demokrati och mänskliga rättigheter. Vi hoppas kunna hjälpa till att inspirera elever till att vilja lära sig mer, men också till reflektion över eget ansvar och agerande.

Myndigheten använder såväl beprövade som innovativa metoder. Vi tar fram klassrumsmaterial och arrangerar utställningar, sprider kunskap och skapar dialog.

Mer information om oss och våra klassrumsmaterial hittar du på: www.levandehistoria.se

Contact information

Phone

08-723 87 50

Address

Box 2123

103 13 Stockholm

Sweden

Representatives

Anna Dalin Exhibitor

Forum för levande historia

Bitte Wallin Exhibitor

Forum för levande historia

Camilla Sjöström Exhibitor

Forum för levande historia

Elias Seyoum Exhibitor

Forum för levande historia

Erika Aronowitsch Exhibitor

Forum för levande historia

Henrik Gahnström Exhibitor

Forum för levande historia

Ingrid Lomfors Exhibitor

Överintendent
Forum för levande historia

Katarina Kristensson Exhibitor

Forum för levande historia

Liv Weisberg Exhibitor

Forum för levande historia

Marcel Rådström Exhibitor

Forum för levande historia

Panda Malmgren Exhibitor

Forum för levande historia

Stefan Andersson Exhibitor

Forum för levande historia

Titti Matsson Exhibitor

Forum för levande historia

Åsa Thunström Exhibitor

Forum för levande historia