Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Forum för levande historia

Forum för levande historia Utställare

C10:08

Kategori

Läromedel
Kultur
Myndigheter inom skola
Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Presentation
Forum för levande historia arbetar utifrån övertygelsen att det går att lära sig något av historien för att skapa ett tolerantare samhälle.

Vår ambition är att skapa verktyg som hjälper lärare i deras arbete kring demokrati och mänskliga rättigheter. Vi hoppas kunna hjälpa till att inspirera elever till att vilja lära sig mer, men också till reflektion över eget ansvar och agerande.

Myndigheten använder såväl beprövade som innovativa metoder. Vi tar fram klassrumsmaterial och arrangerar utställningar, sprider kunskap och skapar dialog.

Mer information om oss och våra klassrumsmaterial hittar du på: www.levandehistoria.se

Kontaktinformation

Telefon

08-723 87 50

Adress

Box 2123

103 13 Stockholm

Sverige

Representanter

Anna Dalin Utställare

Forum för levande historia

Bitte Wallin Utställare

Forum för levande historia

Camilla Sjöström Utställare

Forum för levande historia

Elias Seyoum Utställare

Forum för levande historia

Erika Aronowitsch Utställare

Forum för levande historia

Henrik Gahnström Utställare

Forum för levande historia

Ingrid Lomfors Utställare

Överintendent
Forum för levande historia

Katarina Kristensson Utställare

Forum för levande historia

Liv Weisberg Utställare

Forum för levande historia

Marcel Rådström Utställare

Forum för levande historia

Panda Malmgren Utställare

Forum för levande historia

Stefan Andersson Utställare

Forum för levande historia

Titti Matsson Utställare

Forum för levande historia

Åsa Thunström Utställare

Forum för levande historia