Huvudbild för Tylösandsseminariet
Profilbild för Agenda 2030 målen och hur de kopplar till trafiksäkerhet

Agenda 2030 målen och hur de kopplar till trafiksäkerhet Har passerat

Onsdag 7 september 2022 11:00 - 11:15 Kongresshallen

Föreläsare: Jenny Elfsberg

Block: 7: Mot 2030 – Hållbarhet kopplat till trafiksäkerhet

En hållbar framtid för alla kan uppnås med hjälp av systeminnovation. Systeminnovation kräver att man kan zooma in ordentligt och förstå en utmaning i detalj och också zooma ut och förstå denna utmaningen i sitt kontext, och som en del av det system som är vårt gemensamma samhälle. Mänsklighetens, och andra arters, existens står på spel nu när vi behöver accelerera omställningen till fossilfritt. Samtidigt kan vi inte bara fokusera på klimatfrågan utan behöver ställa om samhället systemiskt. Trafiksäkerhet är en av många komplexa frågor där vi behöver kunna zooma ut och zooma in. Och skapa det nya hållbara tillsammans. Genom att arbeta målinriktat och missionsorienterat kan ett komplext system skapa en bättre framtid, tillsammans.

Föreläsare

Profilbild för Jenny Elfsberg

Jenny Elfsberg Föreläsare

Director Innovation Management division
Vinnova