Huvudbild för Tylösandsseminariet
Profilbild för Utmaningen: Cykel- och fallolyckor - vad behövs för att nå etappmålet 2030 för cyklister och gående?

Utmaningen: Cykel- och fallolyckor - vad behövs för att nå etappmålet 2030 för cyklister och gående? Har passerat

Onsdag 7 september 2022 11:30 - 11:45 Kongresshallen

Föreläsare: Maria Krafft

Block: 7: Mot 2030 – Hållbarhet kopplat till trafiksäkerhet

Den stora mängden cykel- och fallolyckor som leder till allvarliga skador är singelolyckor. Underhållsfrågor behöver därför få större uppmärksamhet och regelbundet utvärderas. De svåraste cykelolyckorna sker i kollision med fordon så låga hastigheter i konfliktpunkter och hjälmanvändning är centrala åtgärder. Dessutom behöver fler kommuner se över möjligheten att subventionera broddar för äldre, för det har visat sig mycket framgångsrikt.

Föreläsare

Profilbild för Maria Krafft

Maria Krafft Föreläsare

Måldirektör Trafiksäkerhet
Trafikverket