Huvudbild för Tylösandsseminariet
Profilbild för Geofencing för säkrare stadsmiljöer i Göteborg

Geofencing för säkrare stadsmiljöer i Göteborg Har passerat

Onsdag 7 september 2022 11:30 - 11:45 Watson

Föreläsare: Malin Stoldt

Block: Parallellt spår 3: Kommunspåret – Lokal trafiksäkerhet

Sedan 2015 har geofencing testas i Göteborg. Syftet har bland annat varit att öka trafiksäkerheten, särskilt för gående och cyklister. Malin kommer att ge inblick i några av projekten och dela med sig av erfarenheter, både om vad som är möjligt att göra i dag och behov av fortsatt arbete.

 

Föreläsare

Profilbild för Malin Stoldt

Malin Stoldt Föreläsare