Huvudbild för Tylösandsseminariet
Profilbild för Nulägescheck av målen för 2030 – hur ligger Norge till? (via länk)

Nulägescheck av målen för 2030 – hur ligger Norge till? (via länk) Har passerat

Tisdag 6 september 2022 11:20 - 11:30 Kongresshallen

Föreläsare: Guro Ranes

Block: 1: Inledningsblock med nulägescheck

Stortinget har for første gang gjort et vedtak om at et konkret mål for antall drepte i trafikken. Norge har gjennom flere år hatt den laveste risikoen for å dø i trafikken sett opp mot antall innbyggere, og ligger derfor foreløpig godt an. Situasjonen er ikke like positiv for utviklingen i antall drepte og hardt skadde totalt, men det videre arbeidet mot nullvisjonen er godt forankret blant alle viktige aktører.

Föreläsare

Profilbild för Guro Ranes

Guro Ranes Föreläsare

Avd.direktør Trafikksikkerhet
Statens vegvesen