Huvudbild för Tylösandsseminariet
Profilbild för Seminariet öppnas av MHF:s generalsekreterare

Seminariet öppnas av MHF:s generalsekreterare Har passerat

Tisdag 6 september 2022 10:05 - 10:15 Kongresshallen

Föreläsare: Dicran Sarafian

Block: 1: Inledningsblock med nulägescheck

MHF:s generalsekreterare hälsar välkomna och öppnar årets Tylösandsseminarium.
MHF har arrangerat Tylösandsseminariet sedan 1957.

Föreläsare

Profilbild för Dicran Sarafian

Dicran Sarafian Föreläsare

Generalsekreterare
MHF