Huvudbild för Tylösandsseminariet
Profilbild för I vilken hastighet kommer vi att kunna röra oss i vägtrafiken på ett säkert sätt i framtiden?

I vilken hastighet kommer vi att kunna röra oss i vägtrafiken på ett säkert sätt i framtiden? Har passerat

Tisdag 6 september 2022 14:40 - 15:00 Kongresshallen

Föreläsare: Matteo Rizzi, Nils Lubbe

Block: 3: Vad är nytt? – Forskning, innovation och teknik

För att nå målet att ingen ska dö eller skadas allvarligt i vägtrafiken måste hastigheten anpassas utifrån människans förmåga att hantera en kollision med hjälp av skyddsutrustning. En svensk expertgrupp har gjort en bedömning kring vad som kan tänkas vara tillåtet och tekniskt möjligt med aktiva och passiva säkerhetssystem bland de säkraste nya bilarna år 2030. Säkra hastigheter för frontal- och sidokrock för personbilar samt krock av personbilar med lastbilar, motorcyklar, cyklister och fotgängare ska diskuteras.

Föreläsare

Profilbild för Matteo Rizzi

Matteo Rizzi Föreläsare

Trafiksäkerhetsanalytiker
Trafikverket

Profilbild för Nils Lubbe

Nils Lubbe Föreläsare

Autoliv