Huvudbild för Tylösandsseminariet
Profilbild för Nulägescheck av målen för 2030 – hur ligger Sverige till?

Nulägescheck av målen för 2030 – hur ligger Sverige till? Har passerat

Tisdag 6 september 2022 11:00 - 11:10 Kongresshallen

Föreläsare: Per Hurtig

Block: 1: Inledningsblock med nulägescheck

Både etappmålen och de aktörsgemensamma målen för 2030 kommer att vara tuffa att nå, hur ska vi nå dit och hur ligger vi till nu?

 Nya och uppdaterade trafiksäkerhetsindikatorer ska hjälpa alla aktörer att nå målen tillsammans och här ges en kort presentation av dessa indikatorer.

Föreläsare

Profilbild för Per Hurtig

Per Hurtig Föreläsare

Utredningsledare
Trafikverket