Huvudbild för Tylösandsseminariet
Profilbild för Bilen, bussen eller cykeln – om ungdomar själva får välja?

Bilen, bussen eller cykeln – om ungdomar själva får välja? Har passerat

Tisdag 6 september 2022 14:30 - 14:40 Watson

Föreläsare: Cecilia Friis

Block: Parallellt spår 1: Framtiden – Barn och unga

Resvanor, behov av mobilitet, inställning till olika färdmedel påverkas av både ålder, fas i livet och en föränderlig omvärld. Vad tycker och tänker ungdomar kring dessa frågor? Det satsas idag stora resurser på att få oss att ställa bilen och i stället välja cykel och kollektivtrafik. Kan vi räkna med att dagens unga kommer att göra mer hållbara val i framtiden än tidigare generationer?

NTF Väst har med hjälp av Ungdomsbarometern och i samarbete med Halmstad kommun och SAFER genomfört en undersökning med ungdomar (15-24 år) i Västsverige för att ta reda på just detta. Några nyckelinsikter från studien presenteras.

Föreläsare

Profilbild för Cecilia Friis

Cecilia Friis Föreläsare

Projektledare
NTF Väst