Huvudbild för Tylösandsseminariet
Profilbild för Värdekedjor i dödsolyckor inom vägtrafiken

Värdekedjor i dödsolyckor inom vägtrafiken Har passerat

Onsdag 7 september 2022 11:15 - 11:30 Kongresshallen

Föreläsare: Anders Kullgren

Block: 7: Mot 2030 – Hållbarhet kopplat till trafiksäkerhet

Ett års dödsolyckor i vägtrafiken studerades utifrån ett värdekedjeperspektiv. Nära hälften av olyckorna var arbetsrelaterade på något sätt. En stor del av offren omkom som tredjeparter vid godstransporter med anställda förare. Merparten av motpartens fordon ägdes och även inköptes av juridisk person. I en stor del av dödsolyckorna fanns också av en upphandlad transporttjänst.

Föreläsare

Profilbild för Anders Kullgren

Anders Kullgren Föreläsare

Forskningschef
Folksam