Huvudbild för Tylösandsseminariet
Profilbild för Drepte og hardt skadde på norska veier halvert siden 2000

Drepte og hardt skadde på norska veier halvert siden 2000 Har passerat

Onsdag 7 september 2022 13:35 - 13:50 Kongresshallen

Föreläsare: Rune Elvik

Block: 9: Bort med stuprören – Samverkan mot Nollvisionen

En studie viser at lavere fart, sikrere veger og sikrere biler gir de tre største bidragene til å forklare nedgangen. I en studie der 17 ulike faktorer inngikk, kunne man forklare 59 % av nedgangen i antall drepte og hardt skadde fra 2000 til 2019.

Föreläsare

Profilbild för Rune Elvik

Rune Elvik Föreläsare

Fil Dr, senior forsker
Transportøkonomisk Institutt