Huvudbild för Tylösandsseminariet
Profilbild för Brott på väg – trafikmiljön som ingång till annan brottslighet?

Brott på väg – trafikmiljön som ingång till annan brottslighet? Har passerat

Tisdag 6 september 2022 13:00 - 13:15 Kongresshallen

Föreläsare: Maria Rosander

Block: 2: Brott på väg – Vad säger lagen?

Polisen ska uppdaga annan brottslighet än bara trafikbrott i trafikmiljön enligt trafikstrategin. Det gör vi genom att vara uppmärksamma på avvikande beteende och genom profilering. Kriminella använder vägnätet för att begå brott. Är polisen aktiva och nyfikna i trafiken kommer det få brottsförebyggande effekter och öka tryggheten.

Föreläsare

Profilbild för Maria Rosander

Maria Rosander Föreläsare

Region Mitts samordnare för trafik
Polismyndigheten