Huvudbild för Tylösandsseminariet
Profilbild för Natjonal tilltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Natjonal tilltaksplan for trafikksikkerhet på veg Har passerat

Onsdag 7 september 2022 13:50 - 14:05 Kongresshallen

Föreläsare: Sigurd Løtveit

Block: 9: Bort med stuprören – Samverkan mot Nollvisionen

11. mars 2022 ble Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025 overlevert til Samferdselsministeren. Planen har blitt til gjennom et samarbeid mellom de sentrale aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, og inneholder 179 ulike trafikksikkerhetstiltak, som vil bli fulgt opp gjennom planperioden. Dette er 6. gang det er utarbeidet en fireårig tiltaksplan for trafikksikkerhet i Norge, og arbeidet knyttet opp mot disse planene har utviklet seg til å bli en viktig plattform for samarbeidet mellom de ulike aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge.

Föreläsare

Profilbild för Sigurd Løtveit

Sigurd Løtveit Föreläsare

Sjefingeniør
Statens vegvesen