Huvudbild för Tylösandsseminariet
Profilbild för Samhällskostnader för personskador bland gående och cyklister

Samhällskostnader för personskador bland gående och cyklister Har passerat

Tisdag 6 september 2022 16:25 - 16:40 Kongresshallen

Föreläsare: Emilie Friberg

Block: 4: Utan plåtskal – Gående och cyklister

Hittills har en huvudprioritering i trafiksäkerhetsinterventioner varit att förhindra dödsfall. Säkerhetsarbetet har dock haft mindre inverkan på att förebygga mindre allvarliga skador som dock kan ge långvariga hälsokonsekvenser. Vidare har det framförallt inneburit förbättringar för bilister men inte i samma utsträckning för andra trafikanter såsom fotgängare och cyklister. Dessa personskador leder inte bara till lidande för individen och kostnader för vård utan också till betydande kostnader för samhället i form av produktionsbortfall. Skador är en av de stora diagnosgrupperna bakom sjukfrånvarotalen och ett viktigt utfallsmått vid utvärdering av trafiksäkerhet. 

Föreläsare

Profilbild för Emilie Friberg

Emilie Friberg Föreläsare

Docent, Avdelningen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap
Karolinska Institutet