Huvudbild för Tylösandsseminariet
Profilbild för (Straff)rättssystemet och arbetet för trafiksäkerhet

(Straff)rättssystemet och arbetet för trafiksäkerhet Har passerat

Tisdag 6 september 2022 13:25 - 13:45 Kongresshallen

Föreläsare: Claes Lernestedt, Pia Johansson

Block: 2: Brott på väg – Vad säger lagen?

Under passet berör vi manöverutrymmet för aktörer på olika stationer i den (straff)rättsliga kedjan från initiativ över ny lagstiftning till det slutgiltiga skede där aktörerna i den praktiska verkligheten utifrån sina olika roller ­– med de begränsningar och möjligheter som följer med respektive roll – skall och måste försöka hantera lagstiftningen.

Föreläsare

Profilbild för Claes Lernestedt

Claes Lernestedt Föreläsare

Professor i straffrätt, Stockholms universitet

Profilbild för Pia Johansson

Pia Johansson Föreläsare

lagman och domstolschef
Halmstads tingsrätt

Domare i tingsrätt
Skrivit betänkandet som ledde till Lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens