Huvudbild för Tylösandsseminariet
Profilbild för Uppföljning av yrkestrafikens hastighetsefterlevnad

Uppföljning av yrkestrafikens hastighetsefterlevnad Har passerat

Onsdag 7 september 2022 10:05 - 10:20 Kongresshallen

Föreläsare: Anders Kullgren

Block: 6: Farten i topp – Fortsatt hastighetsfokus

Yrkestrafiken utgör en stor andel av trafiken, och om de håller gällande hastighetsgräns medför det stor trafiksäkerhetsnytta. Folksam har för femte året i rad mätt hastighetsefterlevnaden hos yrkestrafiken. Andelen fortkörningar har kontinuerligt ökat sedan 2018, vid 2021 års mätning var andelen ca 70%. Årets mätning ger ny information om utvecklingen och även hur den varierar i landet.

Föreläsare

Profilbild för Anders Kullgren

Anders Kullgren Föreläsare

Forskningschef
Folksam