Huvudbild för Tylösandsseminariet
Profilbild för Aktionsplan för säker vägtrafik - en del av en bred samverkan

Aktionsplan för säker vägtrafik - en del av en bred samverkan Har passerat

Onsdag 7 september 2022 14:05 - 14:20 Kongresshallen

Föreläsare: Johan Lindberg

Block: 9: Bort med stuprören – Samverkan mot Nollvisionen

En ny och breddad aktionsplan för säker vägtrafik har tagits fram i samverkan med 33 myndigheter och aktörer. Aktionsplanen, som beskriver 250 olika åtgärder för perioden 2022–2025, är en del av en bredare samverkan som sker inom ramen för det uppdrag Trafikverket har. Låt oss fortsätta stödja och inspirera varandra inom olika sakområden och på flera nivåer så att vi når målen till 2030.

Föreläsare

Profilbild för Johan Lindberg

Johan Lindberg Föreläsare

Enhetschef, Trafiksäkerhet väg Samverkan
Trafikverket