Huvudbild för Tylösandsseminariet
Profilbild för Rus, holdninger og atferd i valgfag (tillvalsämnet) trafikk.

Rus, holdninger og atferd i valgfag (tillvalsämnet) trafikk. Har passerat

Tisdag 6 september 2022 15:00 - 15:15 Gyllene Tider

Föreläsare: Liv Marie Bendheim

Block: Parallellt spår 2: Förarutbildningen i fokus – Möjligheter och hot

Ung i trafikken fikk tilskudd av Samferdselsdepartementet for å gjennomføre pilotprosjektet Rus, holdninger og atferd i valgfag trafikk skoleåret 2021-2022. Opplegget tar i bruk en ny innfallsvinkel og metode for at elevene i valgfaget skal tilegne seg verktøy for å mestre vanskelige valgsituasjoner i trafikken.

Föreläsare

Profilbild för Liv Marie Bendheim

Liv Marie Bendheim Föreläsare

Prosjekt- og kampanjeansvarlig
Ung i trafikken

Liv Marie Bendheim har mastergrad i Læring i komplekse systemer ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studiet favner bredt, har utgangspunkt i atferdsvitenskap på systemnivå, og er relevant for mange ulike formål i Ung i trafikken og for trafikksikkerhet.

Den digitale kompetansen, for eksempel om sosiale medier, er et komplekst system relevant for kampanjearbeid. Men også økonomisk forståelse for hvordan organisasjoner fungerer i markeder, og generelt påvirkning på person eller gruppenivå.