Huvudbild för Tylösandsseminariet
Profilbild för Hur, var och när skadas fotgängare och cyklister allvarligt i trafiken?

Hur, var och när skadas fotgängare och cyklister allvarligt i trafiken? Har passerat

Tisdag 6 september 2022 16:10 - 16:25 Kongresshallen

Föreläsare: Jenny Eriksson

Block: 4: Utan plåtskal – Gående och cyklister

För att minska antalet olyckor och skador hos fotgängare och cyklister behöver vi veta mer om vad de bidragande orsakerna kan vara. Det samlas in mycket information av både sjukvården och polisen. En omfattande sammanställning har gjorts och delar av det kommer presenteras. Det handlar om vilken typ av olycka och plats, vem som var väghållare, drift- och underhållsrelaterade orsaker samt den oskyddade trafikantens eget tillstånd.

Föreläsare

Profilbild för Jenny Eriksson

Jenny Eriksson Föreläsare

Utredare
Statens väg- och transportforskningsinstitut

Statistiker. Har jobbat på VTI sedan 2011, innan dess (sedan 2005) på Vägverket konsult/Vectura. Mina arbetsområden: Strada-analyser, insamlingsmetoder av resvanedata och liknande. Ofta med fokus på oskyddade trafikanter, främst cyklister.