Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Avbrutna biståndsprojekt – hur påverkas de som bor där?

Avbrutna biståndsprojekt – hur påverkas de som bor där? Har passerat

Måndag 19 april 2021 13:00 - 13:30 Globala scenen

Föreläsare: Linda Engström, Malin Nystrand
Moderator: Mats Hårsmar

Storskaliga jordbruksinvesteringar är ett prioriterat område inom internationellt utvecklingssamarbete i Afrika för många aktörer. Trots detta så händer det ofta att sådana investeringar avbryts, blir försenade, eller aldrig äger rum från första början. Hur kan det påverka människor på afrikanska landsbygden? Linda Engström har undersökt konsekvenserna för människor på platser där projekt utlovats men aldrig förverkligats, med hjälp av en fallstudie från ett sockerplantage i Tanzania. Malin Nystrand har tittat på pågående och avbrutna projekt för storskaligt jordbruk, bland annat i Uganda. Detta samtal modereras av Mats Hårsmar, biträdande kanslichef på Expertgruppen för biståndsanalys. 

Arrangör(er)

Expertgruppen för biståndsanalys

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Forskare
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Digitalt format

Extern livesändning i mötesverktyget Zoom - Öppnas i egen webbläsarflik

Föreläsare

Profilbild för Linda Engström

Linda Engström Föreläsare

SLU

Linda Engström disputerade vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) år 2018 på avhandlingen ”Development Delayed: Exploring the failure of a large-scale agricultural investment in Tanzania to deliver expected outcomes” Hennes primära forskningsintressen ligger kring frågor om landsbygdsutveckling och global miljö- och jordbrukspolitik, med fokus på jämlikhet i utnyttjande av naturresurser, relationer mellan givar- och partnerländer och effekter av privatsektorfinansierat bistånd.

Profilbild för Malin Nystrand

Malin Nystrand Föreläsare

Roskilde universitet

Malin Nystrand är lärare vid Avdelningen för folkhälsa och samhällsmedicin, Göteborgs universitet samt affilierad forskare vid Centre for African Economies, vid Department of Social Science and Business, Roskilde universitet, Danmark.

Hon undervisar inom både masterprogrammet i folkhälsa och masterprogrammet i global hälsa, framför allt vad gäller sociala, politiska och ekonomiska bestämningsfaktorer för hälsa i ett globalt perspektiv, samt vad gäller kvalitativa forskningsmetoder inom folkhälsovetenskap.

Hennes nuvarande forskningsaktiviteter innebär framför allt att avsluta ett post-doc projekt om relationen mellan investerare och småbönder i storskaliga jordbruksinvesteringar i Östafrika, med huvudfokus på Uganda.

Profilbild för Mats Hårsmar

Mats Hårsmar Moderator

EBA

Mats Hårsmar är biträdande kanslichef på Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Han återkom till EBA i augusti 2018, efter tre år som chargé d’affaires och biståndsråd vid svenska ambassaden i Burkina Faso. Tidigare har han varit forskare, ledare för en forskargrupp och under en kort period generaldirektör vid Nordiska Afrikainstitutet. Under perioden 2004 – 2009 tjänstgjorde han vid UD, som chef för sekretariatet och huvudsekreterare till Expertgruppen för utvecklingsfrågor, EGDI, senare som chefsanalytiker för utvecklingsfrågor. Mats ämnesbakgrund är institutionell ekonomi och statskunskap. Han har en doktorsgrad från Sveriges Lantbruksuniversitet, institutionen för landsbygdsutveckling.