Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 82. Cirkusen – en tillflykt. Romska/resandeperspektiv på cirkus

82. Cirkusen – en tillflykt. Romska/resandeperspektiv på cirkus Har passerat

Fredag 18 november 2022 14:30 - 15:30 Studion

Föreläsare: Diana Bogelund, Julia Sällström, Lina B. Frank, Mujo Halilovic, Toni Rhodin

Historiskt sett har cirkusen varit ett levebröd för romer och även ett sätt att få uppehålla sig på en plats utan att bli bortkörda av polis eller trakasserade av lokalbefolkning. Men romers bidrag och betydelse för utvecklingen av Europas konst- och kulturliv har inte sällan hamnat i skuggan, detta gäller även cirkus som konstform. 

Under andra världskriget gömdes judar och romer som arbetade på cirkus i cirkusvagnar med dubbla väggar, de kunde på så vis fortsätta sitt arbete på cirkusen och undgå nazisternas förföljelse. I generationer har cirkusföljen tagit emot människor som av olika anledningar inte passat in i samhället. 

Utifrån förstudien ”Romers betydelse för svensk cirkus” samtalar Cirkus Brazil Jack, RIKC och Cirkus Syd om cirkusen som en historisk och nutida tillflykt för de som avviker eller inte välkomnas i det övriga samhället, med särskilt fokus på romer och resande. Hur ser situationen ut idag för en resande cirkus? Kan cirkusens interkulturella förhållningssätt - som samtidigt är både nationellt och internationellt, både etniskt och transetniskt - utgöra ett gott exempel i en värld som allt mer präglas av etno-nationella strömningar? Hur inkluderar vi den romska minoriteten i vårt gemensamma svenska kulturarv? Dessa och många andra frågor utforskar vi tillsammans med åhörare under vårt seminarium.


Cirkus Brazil Jack är Sveriges idag äldsta aktiva cirkus, driven av familjen Rohdin i snart 125 år. Deras släkthistoria är ett levande romsksvenskt kulturarv. 

Cirkus Syd är plattform för internationell forskning, utveckling och innovation med expertis inom samtida cirkuskonst. 

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) Malmö stad, arbetar för att öka romsk delaktighet i samhället. Sedan 2009 verkar centret i Malmö för att implementera lagen om nationella minoriteter, avseende romer, på kommunal nivå.

Arrangör(er)

RIKC Malmö stad, Cirkus Brazil Jack och Cirkus Syd

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Språk

Svenska

Ämnestagg

Minoriteter

Nivå

Grund

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Föreläsare

Diana Bogelund Föreläsare

RIKC Malmö stad

Julia Sällström Föreläsare

RIKC, Malmö stad

Profilbild för Lina B. Frank

Lina B. Frank Föreläsare

Cirkus Syd

Mujo Halilovic Föreläsare

RIKC, Malmö stad

Toni Rhodin Föreläsare