Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

92. Sexuella rättigheter under attack - vad kan vi göra? Har passerat

Fredag 18 november 2022 16:00 - 17:00 Club 700

Föreläsare: Anders Schröder, Felix König, Hannah Kroksson
Moderator: Maria Bergström

Motståndet mot sexuella och reproduktiva rättigheter växer - vad kan vi göra?

Sverige har en lång tradition av att ligga långt fram när det gäller jämställdhet och människors rätt till sin kropp och sin sexualitet. Samtidigt ser vi att motståndet mot detta växer, både i Sverige och i vår omvärld. 

Akademiska discipliner som genusvetenskap får sitt existensberättigande ifrågasatt. Arbetet med HBTQ-certifiering och normkritiskt arbete möter politiskt motstånd. Transpersoners rättigheter är särskilt satta under press.

Angreppen på kvinnors rättigheter, HBTQ-personers rättigheter och sexuella och reproduktiva rättigheter i allmänhet kommer från flera olika grupper, men hänger också ihop. Vad kan vi göra för att stå upp för dessa rättigheter och möta det växande motståndet?

Arrangör(er)

RFSU

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Ämnestagg

Shrinking space

Nivå

Medel

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Föreläsare

Anders Schröder Föreläsare

RFSU

Hannah Kroksson är generalsekreterare på LSU
Anders Schröder är politiskt sakkunnig på RFSU, med ansvar för att bevaka den så kallade antigender-rörelsen.

Felix König Föreläsare

RFSL

Hannah Kroksson Föreläsare

lSU

Maria Bergström Moderator

RFSU