Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 14. Hijab eller inte Hijab - det är frågan.

14. Hijab eller inte Hijab - det är frågan. Har passerat

Torsdag 17 november 2022 13:00 - 14:00 Club 700

Moderator: Kawtar Chibli
Paneldeltagare: Mona Suleiman, Rihab Garci, Sarah Ameziane

Trygghet är en fråga om upplevelse och som en kvinna i det offentliga rummet är den upplevda tryggheten en faktor som avgör om en kvinna kan röra sig utan begränsningar. 

I samtalet om upplevd trygghet så är den muslimska kvinnan än mer utsatt med anledning av sina fysiska attributer och i synnerhet muslimska kvinnor med hijab. 

Detta panelsamtal syftar till att folkbilda om hijaben och den upplevda otryggheten svenska hijabis har idag, men även opinionsbilda för att stärka civilkuraget när muslimska kvinnor utsätts på offentliga platser eller diskrimineras på arbetsplatsen.  

Vi kommer även i samtalet utgå från America Vera-Zavalas scenföreställning från 2016 vid namn svenska hijabis som hade urpremiär på Dramaten i Stockholm.  

Däribland kommer vi att fästa samtalet på två avsnitt från pjäsen. 

Avsnitt 1: Ska inte du bli bortgift?  

Benin berättar om hur studenten närmar sig och hon går till sin mentor för att diskutera vad hon ska studera efter gymnasiet. Hon möts av en kompakt mur av fördomar. 

Avsnitt 5: Jag tänker på var jag rör mig 

Två unga kvinnor väntar på tunnelbanan och vi får höra vad som rör sig i deras huvuden. 

Arrangör(er)

Ibn Rushd Studieförbund

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Språk

Svenska

Ämnestagg

Diskriminering

Föreläsare

Kawtar Chibli Moderator

Mona Suleiman Paneldeltagare

Rihab Garci Paneldeltagare

Sarah Ameziane Paneldeltagare