Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 70. Arbetsplatsen som arena: krig, val och högerextremism

70. Arbetsplatsen som arena: krig, val och högerextremism Har passerat

Fredag 18 november 2022 13:00 - 14:00 Club 700

Föreläsare: Daniel Poohl, Heike Erkers

Expo är en av Sveriges viktigaste aktörer när det gäller att granska och kartlägga extremhögern i Sverige. För Akademikerförbundet SSR är demokrati och mänskliga rättigheter en självklarhet. Därför stödjer vi Stiftelsen Expos arbete för att dokumentera antisemitism och rasism. Arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter får dock inte stanna där.

I seminariet vill vi tillsammans med Daniel Poohl, vd för Stiftelsen Expo, koppla samman arbetet mot rasism, antisemitism och högerextremism med vårt fackliga uppdrag att verka för ett öppet Sverige där allas mänskliga rättigheter skyddas, såväl för arbetstagare som för medborgare. 

Under seminariet kommer Akademikerförbundet SSRs förbundsordförande Heike Erkers tillsammans med Daniel Poohl diskutera rättigheter och säkerhet på arbetsplatser utifrån ett fackligt perspektiv. De kommer även diskutera om och i så fall hur tryggheten i samhället har påverkats i relation till valutgången och kriget i Ukraina. På vilket sätt kan vi gemensamt och var för sig arbeta för ett tryggare samhälle och arbetsplatser som välkomnar nyanlända in i arbetslivet och där våra rättigheter respekteras. 

Daniel Poohl kommer att prata kring om och i så fall hur extremhögern i Sverige har förändrats till följd av valutgången och hur det påverkar tryggheten i våra samhällen och på våra arbetsplatser. Därefter kommer Heike Erkers resonera kring vilket ansvar vi som fackförbund har för att skapa trygga arbetsplatser och vad vi kan göra för att öka tryggheten i arbetslivet, samt hur våra medlemmar genom sina yrkesroller är med och skapar ett tryggare samhälle. 

Seminariet vänder sig både till personer i yrkeslivet som vill veta mer om hur de i sitt yrkesliv kan arbeta antirasistiskt och mot diskriminering, samt vilka krav de kan ställa på sina arbetsgivare vad gäller förebyggande arbete – men även mot personer på väg in i yrkeslivet som vill veta mer om fackförbundens roll i samhället.

Arrangör(er)

Akademikerförbundet SSR

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Språk

Svenska

Ämnestagg

Diskriminering

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Nivå

Grund

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Föreläsare

Daniel Poohl Föreläsare

Expo

Vd för Stiftelsen Expo

Heike Erkers Föreläsare

Akademikerförbundet SSR

Förbundsordförande Akademikerförbundet SSR